IJskelder Huis Doorn

IJskelder van Huis Doorn
IJskelderbos, Doorn
Dorpsstraat ongenummerd
(tegenover IJskelderlaan 1)

De ijskelder die bij Huis Doorn hoorde, ligt aan de rand van het centrum van Doorn in het IJskelderbos. Dit bos is in de 20e eeuw afgesplitst van het landgoed van Huis Doorn. Het is een van de 106 ijskelders die in ons land bewaard zijn gebleven. De ijskelder is al te zien op een kaart van het landgoed uit 1792, en is daarmee een van de oudste ijskelders in Nederland. De exacte bouwdatum is tot nu toe niet achterhaald.
De ijskelder was tot in de Eerste Wereldoorlog in gebruik. De ijsblokken die uit de gracht van het Huis Doorn gezaagd werden, vervoerde men naar de ijskelder in het bos. De ijsblokken werden door de vulopening naar binnen getild. Ze werden afgedekt met zaagsel, om ze koel te houden. Het hele jaar door en soms wel twee jaar bleef het ijs goed. In Huis Doorn zelf was een ijskast: een dubbelwandige houten keukenkast die een voorloper was van de moderne koelkast. Tussen de wanden werd ijs gelegd zodat de inhoud van de kast een tijdje koel bleef. Het ijs was niet alleen voor eigen gebruik. Het huis had ook de plicht om gratis ijs te vertrekken aan zieken in de omgeving.

Heden

In 1991 is de ijskelder gerestaureerd. Het voorportaal mondt uit in een gang met een lengte van 7 meter. De gang loopt in een bocht naar links naar de eigenlijke kelder. De gang en het voorportaal zijn gewelfd. Het keldergebouw heeft een koepel met een doorsnede van 3,5 meter. De ijskelder is geschikt gemaakt om in de winter te fungeren als overwinteringplaats voor vleermuizen. Tot dusver is er nog geen gebruik van gemaakt. Het bos en de ijskelder zijn nu eigendom van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De Stichting IJskelder Doorn beheert het bouwwerk. Een aantal keren per jaar is de ijskelder open voor bezichtiging.
Advertenties