Sandenburg

Ridderhofstad Sandenburg
Langbroekerdijk 24
3947 BH Langbroek

In 1792 werd Landgoed Sandenburg gekocht door Gijsbert Carel Cornelis Jan baron van Lynden (1767-1850). Met die aankoop mocht hij zich ‘heer van Sandenburg’ noemen. Zijn erfgenamen lieten het kasteel verbouwen  en het landgoed werd door aankoop en vererving steeds groter. De tegenoverliggende Ridderhofstad Walenburg werd in 1803 aangekocht en in 1853 werd het naburige landgoed Groenesteijn door vererving verkregen. Samuel Adrianus van Lunteren (1813-1877) was de architect die het kasteel en de bijgebouwen hun huidige aanzicht gaf. Hij was de zoon van Hendrik van Lunteren die de tuin rondom Sterkenburg opnieuw had aangelegd. Hij bouwde het witgepleisterde Kasteel tussen 1861 en 1864 in de stijl van de Willem II-gotiek. De voorgevel is niet georiënteerd op de Langbroekerwetering, maar staat dwars op het kanaal. De kern van het 650 hectare grote landgoed wordt gevormd door het kasteel, de oranjerie en het koetshuis die omgeven zijn door een vierkante gracht.

P1010128.JPG

P1010137.JPG

 

Maar de geschiedenis van het kasteel gaat veel verder terug. De oorsprong is een 13e-eeuwse woontoren met een hoge houten toegangsbrug die leidde naar een ingang op de eerste verdieping. In de loop der eeuwen zijn hier bijgebouwen aangebouwd. Op de tekening van De Beyer uit 1744 is de hoge houten brug vervangen door een bakstenen boogbrug. Links zien we het hoofdhuis, de woontoren met woonvleugels voorzien van trapgevels. Rechts staat het poortgebouw. Op de muur zijn eendenkooien aangebracht.
Eind 18e eeuw zijn de woonvleugels afgebroken, de vierkante woontoren is behouden deels gerestaureerd.
In 1538 is Sandenburg erkend als ridderhofstad.


Jan de Beyer, Ridder-hofstad Sandenburg, 1744.

Tussen1994 en 2000 zijn alle gebouwen gerestaureerd. Van de oude tuinschuur is een woning gemaakt en de voormalige veestal, de oranjerie en het koetshuis zijn tot kantoorruimte verbouwd. Het hoofdhuis wordt nog steeds bewoond door de familie van Lynden van Sandenburg.

De ridderhofstad Groenesteijn is in 1600 afgebrand. Op die plek werd rond 1750 een landhuis gebouwd. Toen de familie Van Lynden van Sandenburg het landgoed erfde, is het vervallen landhuis afgebroken en werden er arbeiderswoningen op die plaats gebouwd. Alleen het poortgebouw van Groenesteijn uit 1617 staat er nog.


Ridderhofstad Walenburg.

Ridderhofdstad Walenburg vindt u aan de zuidzijde van de Langbroekerwetering op nummer A29. De kern van Walenburg wordt ook gevormd door een woontoren uit vermoedelijk 1250. De woontoren kende vergelijkbare ontwikkeling als de overige woontorens die in deze brochure beschreven zijn. In 1965 is Walenburg ingrijpend gerestaureerd.

Advertenties