Weerdesteyn

Ridderhofstad Weerdesteyn
Weerdesteynselaan 1
3947 ND Langbroek

 

De verdedigbare woontoren van Weerdesteyn is waarschijnlijk rond 1300 gebouwd door Philip van Weerdesteyn. Het formaat van de bakstenen en het metselwerk duiden hierop. Op de tekening uit 1665 zijn een gekanteelde borstwering en een schilddak te zien. Op de tekening uit 1740 zijn er geen kantelen meer en is het schilddak vervangen door een tentdak. Rondom de toren ligt nog steeds de gracht waarover een steile brug leidde naar de hoger gelegen toegang. Op een kaart uit 1820 is te zien dat het complex behalve de woontoren, ook een poortgebouw, een boerderij en diverse bijgebouwen omvatte. De voorburcht werd omringd door een eigen gracht, maar ook het geheel werd omgracht. Zodoende liepen er drie grachten ter bescherming rondom de woontoren. In 1538 werd de woontoren erkend als ridderhofstad.

Rond het jaar 1875 liet de toenmalige eigenaar C.C.A. baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn de woontoren restaureren. Hij liet er neogotische vensters en deuren in aanbrengen en er verrees een uitbouw met kruisgewelven dat ruimte bood aan twee gastenvertrekken. Bovendien liet hij een kademuur rond het eiland bouwen en werd er een herinneringsplaquette aangebracht met de tekst: ‘bâti au 13ème siècle, ruiné au 16ème siècle, restauré au 19ème par le baron Corneille Charles Auguste de Wijkerslooth de Weerdesteyn, seigneur de Schalkwijk cette année 1870.’ De middeleeuwse boerderij werd gesloopt en op die plek werd de tuin aangelegd. Buiten het grachtenstelsel werd een nieuwe, grotere boerderij opgetrokken.

Weerdesteyn ligt 750 meter van de Langbroekerwetering op een zandopduiking tussen de Kromme Rijn en de wetering. Bijna alle andere kastelen in Langbroek liggen direct aan de wetering.

Heden
Weerdesteyn is nog steeds in bezit van de familie de Wijkerslooth de Weerdesteyn. In 2006 is het gebouw gerestaureerd en sindsdien wordt het weer bewoond. Om die reden is het normaliter niet publiek toegankelijk. Bijzonder is dat de woontoren nog in de oorspronkelijke staat verkeert. In de gevel van het poortgebouw uit 1642 zijn drie kogels en een wapensteen aangebracht. Het wapen en het gezicht van de toenmalige bewoner en bouwheer, Roelof Grauwert, en het jaartal 1642 zijn erop te onderscheiden.
Weerdesteyn heeft geen aparte duiventoren, maar bovenin het poortgebouw was de duivenslag: een zoldering die ingericht was als duiventil.


Anoniem, Weerdesteyn, ca. 1665. Uit: Ridderhofstedeboek.


Louis Philippus Serrurier, Weerdesteyn, 1731.


Kaart van Weerdesteyn en Hindersteyn uit 1870.

Advertenties